رقــــــــص زنـدگـــــــی

ایــــن زنـدگــیـسـت، بـا خـــوب و بـــدش بـایـــد رقـصیــــد...

:(

بغش کشنده من

آخ...

 

+ || 16:26 || ر ق ا ص ک و چ و ل و || ||
تا کی...

چقدر این روزا بد میگذره

دارم کم میارمت...

 

+ || 22:58 || ر ق ا ص ک و چ و ل و || ||
شب های قدر

 

التماس دعـا

منو لابه لای دعاهاتون اگه تونستید جا بدید.

+ || 13:29 || ر ق ا ص ک و چ و ل و || ||
داغونم...

هی مــــــــــرد!

بانوی تو از اشک هایش قصه ای ساخته پر از دلتنگی

قصه ای که دور از تو هر شب ادامه دارد....

 

 

پ.ن: از مژگان دیبافر

+ || 18:19 || ر ق ا ص ک و چ و ل و || ||
من بی او...

نیستــــی و خاطـــراتت ضعیـــف گیـــر آورده اند...

 

+ || 15:44 || ر ق ا ص ک و چ و ل و || ||
و من همچنان صبورم...

حال این روزای من...

 

**همه نمیتونن رمز داشته باشن


ادامه حرفها
+ || 10:26 || ر ق ا ص ک و چ و ل و || ||
و اینگونه من تمام شدم...(‌همیشگی)

و اکنون تو با مرگ رفته ای...

و من اینجا

تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس٬ گامی به تو نزدیک تر می شوم...

و این زندگی من است...

+ || 10:11 || ر ق ا ص ک و چ و ل و || ||
بی هوا...

 

مثل یک بادکنک
بی هوا، زندگی ام بی معنی ست
نفسم باش .. کُمَک !

 

 

 

پ.ن: از احسان پرسا

+ || 22:43 || ر ق ا ص ک و چ و ل و || ||
دوباره اومدم

بعد مدت ها دوباره اومدم و میخوام از نو شروع کنم

شروعی متفاوت و از جنسی دیگر

همون شبنم قبل نیستم... خیلی تغییر کردم...خیلی

خدایا شکر بابت همه چی

چه خوب و چه بد

شکر خدایم

+ || 23:58 || ر ق ا ص ک و چ و ل و || ||
هی...

شکستن دل به شکستن استخوان دنده می ماند

از بیرون همه چیز رو به راه است

اما

هر نفس "درد" است که میکشی...

 

+ || 1:10 || ر ق ا ص ک و چ و ل و || ||