از منم بی حوصله تر تو عالم پیدا میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

+ میخوام برم خودمو بندازم زیر غلطک(غلتک) بچسبم کف خیابون از دست دانشگاه. یکی نیس بگه اخه از شنبه تا چهارشنبه چرا کلاس میذارین اونم برا 8 واحد 

دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ 18:23من

 

حرفی برای گفتن نیست... عکس مناسب حالمه

چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ 19:41من